Print

Deelname NEC31, normcommissie explosieveiligheid

Al vanaf 1988 neemt Electromach actief deel aan de normcommissie die zich primair bezig houdt met normontwikkeling met betrekking tot “Elektrisch materieel in verband met ontploffingsgevaar”

Onze collega Wout Moelard is al 12 jaar voorzitter en is samen met onze QA/QC manager Christian Cameron zowel op nationaal als op internationaal (IEC) niveau actief binnen de normcommissies.  

Als professionele partner in explosieveiligheid willen wij deze rol actief blijven uitvoeren. Daarom verheugt het ons te kunnen melden dat met ingang van januari 2016 Jos Abbing tevens is toegetreden als nieuw lid van deze commissie.

De nationale normcommissie vergadert tweemaal per jaar. In deze vergaderingen wordt de deelname aan de mondiale en Europese vergaderingen voorbereid. Ieder commissielid volgt de werkzaamheden van de mondiale en/of Europese werkgroepen in specifieke taakgroepen van NEC31 op het voor hen specifieke aandachtsgebied. Zij bereiden de Nederlandse commentaren voor en zijn verantwoordelijk voor het bepalen van een Nederlands standpunt. Bij voorkeur is de projecttrekker van een dergelijke taakgroep van NEC31 tevens lid van de overeenkomstige IEC/TC 31- en/of CLC/TC 31-werkgroep en neemt, waar mogelijk, als Nederlands delegatielid deel aan vergaderingen van deze werkgroep. Tijdens deze vergaderingen kan het Nederlandse standpunt worden verdedigd. Dit is de meest efficiënte manier om invloed uit te oefenen op het normalisatieproces.

Ook omvat het nationale werkprogramma vertalingen van normen op het gebied van ontploffingsgevaar in het Nederlands.

Wilt u meer weten over normcommissie NEC31 of bent u zelf geïnteresseerd in deelname? Meer informatie vindt u via een klik op onderstaande link:
https://www.nen.nl/Normontwikkeling/energy/Elektrisch-materieel-i.v.m.-ontploffingsgevaar.htm

Voor diepgaande vragen over explosieveiligheid of meer informatie over de NEC kunt u uiteraard ook contact opnemen met ons kenniscentrum op kc@electromach.nl of telefoonnummer 074-2472488.