Print

Het basis principe van explosiebeveiliging

1. Voorkom de vorming van een explosieve atmosfeer

Vermijd het gelijktijdig voorkomen van:

 • Brandbare substanties (gas, vloeistof of stof) in gevaarlijke hoeveelheden.
 • Zuurstof
 • Ontstekingsbron (energie in de vorm van warmte of vonken)

2. Voorkom ontsteking van een explosieve atmosfeer

Mogelijke ontstekingsbronnen:

 • Vlammen en hete gassen
 • Warme oppervlakten
 • Mechanische vonken
 • Elektrische installaties
 • Potentiaal vereffening
 • Statische elektriciteit
 • Bliksem inslag
 • Ioniserende straling
 • Ultrasound
 • Elektromagnetische golven 

3. Verklein het effect van een explosie door gebruik te maken van exlposieveilig materiaal

Explosieveilige beschermingswijzen

Olievulling

Ex o         

EN 50 015         

IEC 60079-6

Inwendige overdruk

Ex p

EN 50 016

IEC 60079-2

Zandvulling

Ex q

EN 50 017

IEC 60079-5

Drukvast omhulsel

Ex d

EN 50 018

IEC 60079-1

Verhoogde veiligheid

Ex e

EN 50 019

IEC 60079-7

Intrinsieke veiligheid

Ex i

EN 50 020

IEC 60079-11

Ingegoten materiaal

Ex m

EN 50 028

IEC 60079-18

Materiaal met
beschermingswijze "n"

Ex n

EN 50 021

IEC 60079-15

 

 

Ex o - Olievulling

explosie beveiliging Ex o

Elektrische apparatuur of delen van elektrische apparatuur worden ingesloten in olie en in die zin veilig gemaakt, dat een explosiegevaarlijke atmosfeer boven het olie-oppervlak of buiten de behuizing niet ontstoken kan worden.

 

 

Ex p - Inwendige overdruk

Explosie beveiliging Ex pHet binnendringen van een explosiegevaarlijke atmosfeer in de behuizing van elektrische apparatuur wordt verhinderd door in de behuizing een veiligheidsgas (lucht, inert of andere geschikt gas) op een geringe overdruk t.o.v. de omgevende atmosfeer te behouden. De overdruk wordt al dan niet gehandhaafd door een continue spoeling met veiligheidsgas.

 

 

Ex q - Zandvulling

Explosie beveiliging Ex qDoor de behuizing van een elektrisch apparaat te vullen met een fijnkorrelig materiaal wordt bereikt, dat bij juist gebruik een in de behuizing ontstane lichtboog een buiten de behuizing omgevende explosiegevaarlijke atmosfeer niet ontsteekt. Er mag geen ontsteking door vlammen, of een ontsteking door verhoogde temperaturen aan de oppervlakte van het omhulsel plaatsvinden.

 

 

Ex d - Drukvast omhulsel

Explosie beveiliging Ex dDelen die in een explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen ontsteken zijn ingesloten in een behuizing die bij een interne explosie van een explosief mengsel de druk van deze explosie doorstaat en die overdracht van de explosie naar de atmosfeer verhindert.

Inkapseling methodes (Ex d)

1) Inkapseling van de gehele behuizing

Toepassing:
Ex d panelen voor installatie van conventioneel industrieel materiaal.

2) Inkapseling van het component

Toepassing:
Ex d modulen voor installatie in Ex e bedieningskasten.

3) Inkapseling van een enkelvoudig contact

Toepassing:
Contact elementen voor drukknoppen in Ex e bedieningskasten.

 

Ex e - Verhoogde veiligheid

Explosie beveiliging Ex eHierbij zijn maatregelen getroffen die met een verhoogde mate van veiligheid de mogelijkheid van ontoelaatbaar hoge temperaturen en het ontstaan van vonken en lichtbogen in het inwendige of aan delen aan de buitenzijde van elektrische apparatuur (waarbij deze verschijnselen bij normaal bedrijf niet optreden) moeten voorkomen.

 

 

Ex i - Intrinsieke veiligheid

Explosie beveiliging Ex iDe in de potentieel explosiegevaarlijke ruimte gebruikte apparatuur bevat uitsluitend intrinsieke veilige stroomkringen. Een stroomkring is intrinsiek veilig wanneer er geen vonken en thermische effecten zijn, die onder vastgelegde proef-voorwaarden (die het normale bedrijf en bepaalde foutvoorwaarden omvatten) de ontsteking van een bepaalde explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen veroorzaken.

 

 

Ex m - Gegoten omhulsel

Explosie beveiliging Ex mDelen die een gevaarlijke atmosfeer kunnen ontsteken, worden zo in een t.ov. omgevingsinvloeden voldoende weerstaan biedende gietmassa ingebed dat deze explosiegevaarlijke atmosfeer noch door vonken, noch door verhitting binnen het gegeoten omhulsel ontstoken kan worden.

 

 

Materiaal groepen en categorieën

Materiaal groep I: Mijnbouw

Categorie M1 - beschermingsniveau: Zeer hoog
Categorie M2 - beschermingsniveau: Hoog

Materiaal groep II: Gebieden met andere explosieve atmosferen

 

Categorie 1 - beschermingsniveau: zeer hoog

Zone 0 / 20

Categorie 2 - beschermingsniveau: hoog

Zone 1 / 21

Categorie 3 - beschermingsniveau: normaal

Zone 2 / 22

 

 

Zones

Aanwezigheid van
explosiegevaarlijke
atmosfeer

Geen actieve
onstekingsbron bij

Certificeringplicht
voor elektrische
apparaten

Apparaatcategorie volgens
94/9/EC (ATEX 95)

Zone 0
Zone 20

Continue of langdurig
of regelmatig

Normaal bedrijf en
fout bij één
beschermingswijze of
bij het optreden van 2
onafhankelijke fouten

Ja

Categorie 1

Zone 1
Zone 21

Af en toe

Normaal bedrijf en
regelmatig optredende
storingen

Ja

Categorie 2

Zone 2
Zone 22

Niet waarschijnlijk
en slechts voor een
korte periode

Normaal bedrijf

Nee (leveranciers-
verklaring)

Categorie 3

 

 

Materiaal met beschermingswijze "n" (zone 2)

Symbool

Definite (NL)

Definitie (ENG)

Ex nA

Niet vonkend

Non-sparking

Ex nC

Omgesloten contacten
Niet tot ontsteking in staat zijnde
Hermetisch gesloten
Gesloten
Ingesloten

Enclosed-break device
Non-incendive
Hermetically-sealed
Sealed
Encapsulated

Ex nL

Energie begrensd

Energy-limited

Ex nR

Beperkt ademend

Restricited-breathing