Print

Wat is een explosie?

Een explosie is een snelle verbranding met een drukgolf effect.

Er zijn verschillende soorten explosies, maar we beperken ons hier tot:

  • Gasexplosie
  • Stofexplosie

Gasontploffingen

Gasontploffingen ontstaan doordat vrijgekomen gas, damp of nevel (van vloeistoffen of gassen) zich mengt met zuurstof uit de lucht tot een ontplofbaar mengsel. Wanneer dit mengsel in contact komt met een ontstekingsbron, kan het brand of ontploffingen tot gevolg hebben. De belangrijkste ontstekingsbronnen zijn open vuur, vlammen en vonken.

Stofexplosies

Stofexplosies ontstaan wanneer poedervormige stof (bijvoorbeeld meel, zaagsel of suiker), die in contact staat met lucht, wordt opgewerveld (bijvoorbeeld door ventilatie, turbulentie of windstoten). Bij een stofexplosie vindt een relatief trage verbranding plaats waarbij de druk snel kan oplopen tot zo'n 9 á 10 bar. In Nederland komt gemiddeld één keer per week een stofexplosie voor. Toch realiseren vooral kleinere bedrijven zich niet altijd dat er in hun werkomgeving kans is op stofexplosies.

Wanneer is er een explosiegevaar?

Een explosieve atmosfeer is een mengsel van lucht en brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof,onder atmosferische omstandigheden waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbande mengsel.

Een explosie kan onder meer ontstaan door:

  • Vuur
  • Vonken (bijvoorbeeld bij het aan- en uitzetten van een elektrisch apparaat)
  • Opwerveling van stofwolken (bijvoorbeeld door ventilatie of tocht)
  • Statische elektriciteit
  • Blikseminslag

Niet alleen bji grote industriële bedrijven is er kans op explosiegevaar. Die kans bestaat overal waar met bepaalde stoffen gewerkt wordt, in het bijzonder bij de opslag en verwerking daarvan. Bijvoorbeeld bij de opslag en verwerking van verf, olie-, en smeermiddelen, batterijen en accu's, textiel, meel, graan, melkpoeder, suiker, zaagsel, mest, reiningsmiddelen of plastic.